Monday, October 27, 2014

Đại Lãnh Beach in 360

Đại Lãnh Beach

My Cup

My Canon Cup generated by PhotoSynth. Super Cool 3D

canon cup by tranqtuan on photosynth

Canon Photomarathon 2014

Lần đầu tham dự Canon Marathon
Mất hình chủ đề Gia Đình do máy ban tổ chức dính sâu :(
Dưới đây là 1 vài hình ảnh chung cư Nguyễn Thiện Thuật


Bất ngờ vì trong sâu xóm Nguyễn Thiện Thuật là 1 làng nghề làm mứt me, mọi người nhà nhà đều gọt me.


Hệ Thống Điện


Cầu thang