Wednesday, January 14, 2015

Charlie Hebdo so với Võ Tắc Thiên


Trong khi cộng đồng quốc tế đang quan tâm đến Charlie Hebdo thì tại Việt Nam, giới trẻ đang điên cuồng với Võ Tắc Thiên, theo thống kê từ Google Trends