Monday, October 27, 2014

Canon Photomarathon 2014

Lần đầu tham dự Canon Marathon
Mất hình chủ đề Gia Đình do máy ban tổ chức dính sâu :(
Dưới đây là 1 vài hình ảnh chung cư Nguyễn Thiện Thuật


Bất ngờ vì trong sâu xóm Nguyễn Thiện Thuật là 1 làng nghề làm mứt me, mọi người nhà nhà đều gọt me.


Hệ Thống Điện


Cầu thang


1 comment: